Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της Γραμματείας της ΠΟΕΔ με τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

1.      Αντικαταστάσεις

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργείται στα σχολεία από τη μη έγκαιρη αποστολή αντικαταστατών, ιδιαίτερα όταν η αντικατάσταση που απαιτείται είναι για λίγες μέρες ή αρχίζει στο τέλος της βδομάδας.
Ο πρόεδρος της ΕΕΥ παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους και η δυσκολία έγκειται στην απόρριψη από μέρους αρκετών αντικαταστατών του διορισμού σε θέση αντικαταστάτη όταν αυτός είναι για λίγες μέρες, σε αναμονή αντικατάστασης περισσότερων ημερών. Δέχτηκε την εισήγηση της ΠΟΕΔ για λύση του προβλήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος, αφού οι σκέψεις αυτές γίνονται και από το κλιμάκιο πληροφορικής που υποστηρίζει τις λειτουργίες της ΕΕΥ. Οι προϋποθέσεις που τίθενται για ένα τέτοιο σύστημα είναι να είναι λειτουργικό και να τηρείται η σειρά του καταλόγου διοριστέων. Η ΠΟΕΔ ανταπάντησε ότι θα επανέλθει με πιο συγκεκριμένη εισήγηση ώστε να βοηθηθεί η όλη διαδικασία.
Ο πρόεδρος της ΕΕΥ υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει το θέμα της πίστωσης με επιπλέον μονάδες των αντικαταστατών για σκοπούς καταλόγου διοριστέων, αφού φαίνεται ότι η ισχύουσα πρακτική για μάξιμουμ 1,5 μονάδα δημιουργεί αδικίες. Επίσης δήλωσε θετικός στην αλλαγή του κανονισμού, ώστε να μπορεί να γίνει σύζευξη αντικατάστασης και έκτακτου διορισμού, για να αποφεύγονται παράδοξα και αδικίες που παρατηρούνται από την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού. Τόνισε ότι η ΠΟΕΔ πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο για το σκοπό αυτό, ζητώντας συνάντηση στην παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΥ.
Ο πρόεδρος της ΕΕΥ ενημέρωσε την ΠΟΕΔ για το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αντικατάσταση που θα στέλλεται για διευθυντές δεν θα είναι 29 περίοδοι, αλλά ανάλογη με τις διδακτικές περιόδους του Διευθυντή. Η ΠΟΕΔ ζήτησε όπως κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το συγκείμενο και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολείου, κάτι που έγινε αποδεχτό.
2.      Μονάδες μετάθεσης με βάση τον τύπο του σχολείου
Ο τύπος ενός σχολείου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ωρών που παραχωρούνται στα σχολεία κι όχι τον αριθμό των τμημάτων τους με αποτέλεσμα στα μικρά σχολεία και τα νηπιαγωγεία ο τύπος του σχολείου να αλλάζει κάποιες φορές όταν πιστώνονται με επιπρόσθετο χρόνο είτε για τους σκοπούς κάποιου προγράμματος είτε για σκοπούς ενίσχυσης. Αυτό δημιουργεί αδικία γιατί τον ένα χρόνο κάποιο σχολείο μπορεί να πιστώνεται με χ μονάδες μετάθεσης για τον τύπο του και τον επόμενο με ψ μονάδες μετάθεσης για τον τύπο του, ενώ στην ουσία ο αριθμός των τμημάτων παραμένει ο ίδιος, άρα και ο βαθμός δυσκολίας στη λειτουργία του. Ο πρόεδρος της ΕΕΥ δήλωσε ότι αυτό θα διορθωθεί και όπου οι επιπρόσθετες περίοδοι που παραχωρούνται δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των συμπλεγμάτων, το σχολείο δεν θα θεωρείται ότι έχει πιο πολλά τμήματα, ώστε να επηρεάζεται ο αριθμός των μονάδων μετάθεσης με βάση τον τύπο σχολείου.
  1. Εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί
Διευκρινίστηκε για άλλη μια φορά ότι αν μια έγκυος ζητήσει με επιστολή να μην μετατεθεί στην έδρα της αλλά να πάει κάπου που τη βολεύει καλύτερα αυτό να γίνεται αποδεχτό δεδομένου ότι είναι δυνατό (δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ή ανυπέρβλητα εμπόδια).
  1. Παρεμβάσεις συνδέσμων γονέων για μετάθεση εκπαιδευτικών
Η ΠΟΕΔ εξέφρασε την ανησυχία της οργάνωσης για το θέμα αυτό και τόνισε ότι το θεωρεί απαράδεχτο. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής τόνισαν ότι δεν αποδέχονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο έργο τους και λαμβάνουν υπόψη μόνο τις συστάσεις των αρμόδιων γραφείων παιδείας, τους ειδικούς λόγους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα
Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]