Διαβάστε την πρόταση της κυβέρνησης και τον πίνακα αποκοπών με τις συνολικές εισφορές για κάθε εκπαιδευτικό για δύο χρόνια, ανάλογα με την κλίμακα στην οποία βρίσκεται, η οποία συμφωνήθηκε με τις ηγεσίες των συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ-ΠΑΣΥΔΥ:

Πίνακας αποκοπών – έκτακτες εισφορές δημοσίων υπαλλήλων για δύο χρόνια