Οδηγίες ΠΟΕΔ προς τα μέλη της

Συνάδελφοι διαβάστε και τυπώστε τις οδηγίες της ΠΟΕΔ προς τα μέλη της, ένα συνδικαλιστικό οδηγό για τον κάθε εκπαιδευτικό. Η εγκύκλιος της ΠΟΕΔ περιλαμβάνει οδηγίες προς τα μέλη της ΠΟΕΔ για τα πιο κάτω κεφάλαια :

1. Διδασκαλικός Σύλλογος
2. Τήρηση Κανονισμών και οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής
3. Ο προγραμματισμός του δασκάλου
4. Προσέλευση συναδέλφων στο σχολικό χώρο
5. Εργασίες έξω από καθορισμένο χρόνο ή πρόγραμμα
6. Ωράριο / Αναπληρώσεις
7. Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία
8. Σύμβουλοι – Συντονιστές
9. Υπεύθυνος Τμήματος – Καθηκοντολόγιο
10. Ο θεσμός της «Εμπέδωσης» στα ΝΩΠ
11. Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου
12. Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων
13. Μετακινούμενοι δάσκαλοι
14. Άδειες Ασθένειας – Ιατροσυμβούλια
15. Ατυχήματα στο χώρο των σχολείων
16. Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου
17. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών
18. Σχολικές Γιορτές
19. Συνέδρια – Σεμινάρια
20. Διαγωνισμοί στα σχολεία – Μαθηματική Ολυμπιάδα
21. Έρανοι – Διάθεση οποιωνδήποτε αντικειμένων μέσω των σχολείων
22. Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία
23. Συστήματα Συναγερμού
24. Σχολεία με προβλήματα
25. Ταμείο Διευθυντή
26. Ταμείο Αποθνησκόντων δασκάλων
27. Τόκοι σχολικού ταμιευτηρίου
28. Εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ
29. Κάρτα Μέλους ΠΟΕΔ
20. Κάρτα Paso
31. Ενημέρωση του αρχείου ΠΟΕΔ – Μητρώο μελών ΠΟΕΔ
32. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»
33. Μουσείο ΠΟΕΔ – Επισκέψεις στη Βάσα Κοιλανίου
34. Εκδόσεις ΠΟΕΔ
35. Ταινία μικρού μήκους για την προσφορά του δασκάλου
36. Ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.
37. Για την τραγωδία της 11ης του Ιούλη
38. Συνάδελφοι Μουσικοί
 
Διαβάστε και Τυπώστε τις οδηγίες της ΠΟΕΔ