Πηγή : www.paideia-news.com
Ολόκληρο το σχετικό δημοσίευμα του paideia-news.com : 

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com αποκαλύπτει απόψε την επιστολή που έστειλε στην ΠΟΕΔ η Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Παιδείας Ολυμπία Στυλιανού, με την οποία προειδοποιεί τους δασκάλους ότι αν συνεχίσουν τα μέτρα θα προχωρήσει σε πειθαρχικές διώξεις εναντίον τους και θα τους αποκόψει μέρος του το μισθού τους.

Ολόκληρη η επιστολή της κ. Στυλιανού που θα συζητηθεί ευρέως ακολουθεί:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού                       2 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Πρόεδρο ΠΟΕΔ,
Γενικό Γραμματέα ΠΟΕΔ,
Αποφάσεις ΠΟΕΔ νια αποχή εκπαιδευτικών από ορισμένα καθήκοντα:
1. Σε συνέχεια των μεταξύ μας συζητήσεων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτω αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. 46(Α)/1967/45 και ημερ. 11710/2011, την οποία έχετε ζητήσει.
2. Από τη γνωμάτευση επιβεβαιώνονται τα εξής:
Το δικαίωμα της απεργίας κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο όρος «απεργία» σημαίνει μια ομαδική αποχή μισθωτών από την εργασία τους προς υποστήριξη των συμφερόντων των εργαζομένων. Μια τέτοια αποχή μπορεί να πάρει τη μορφή της διακοπής ή εγκατάλειψης της ανατεθείσης στους απεργούς υπηρεσίας ή τη μορφή της στάσης εργασίας.
Η άρνηση εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου καθήκοντος που αποτελεί μέρος της συνολικής εργασίας υπαλλήλων δεν ισοδυναμεί με απεργία και συνεπώς δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας. Σε τέτοια περίπτωση, η άρνηση αυτή συνεπάγεται πειθαρχική ευθύνη για άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος. Η αντίθετη γνώμη θα κατέληγε στο παράδοξο αποτέλεσμα εξασφάλισης στους αρνούμενους να εκτελέσουν ένα υπηρεσιακό καθήκον δασκάλους μιας μορφής δικαιωματικής ή νόμιμης απείθειας επ’ αόριστο με αποδοχές και χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο δυσμενών σε βάρος τους μέτρων.
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα μη καταβολής μισθού σε απεργούς. Όσον αφορά στην άρνηση εκτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων, η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί με βάση τα δικά της περιστατικά.
Λαμβάνοντας υπόψη και κατά πόσο προσφέρθηκε εργασία και σε ποιο βαθμό.
3. Με βάση τα πιο πάνω, οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι ακόλουθες:
Το Υπουργείο σέβεται απόλυτα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας. Σέβεται επίσης το δικαίωμα της ΠΟΕΔ να εκφράσει την αντίθεσή της στα μέτρα που μελετά ή και προωθεί η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, νοουμένου όμως ότι τα μέτρα που παίρνει για υποστήριξη των θέσεών της παραμένουν στα πλαίσια της νομιμότητας.
Ορισμένα από τα μέτρα που είχε» εξαγγείλει η ΠΟΕΔ ισοδυναμούν με προτροπή προς τους εκπαιδευτικούς να αρνηθούν να εκτελέσουν καθήκοντα που προβλέπονται στα σχέδια υπηρεσίας τους ή/και στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο έχει υποχρέωση να ενεργεί με βάση τη νομιμότητα και να την επιβάλλει εκεί όπου παραβιάζεται.
4. Υπογραμμίζεται η αντίφαση που υπάρχει στις αποφάσεις σας, όπως αυτές διατυπώνονται στην εγκύκλιο προς όλα τα μέλη σας ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2011. Ενώ αναφέρεται ρητά ότι «Οι συνάδελφοι περιορίζονται στη δουλειά τους και εκτελούν εκείνα, μόνο, τα καθήκοντα που απορρέουν από τα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης τους ή από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων», τα μέτρα που παρατίθενται στη συνέχεια περιλαμβάνουν ορισμένα που σαφώς αναιρούν την πιο πάνω θέση, όπως:
(α) Μη συμμετοχή σε κανένα συνέδριο ή σεμινάριο ή πρόγραμμα επιμόρφωσης που πραγματοποιείται εκτός του σχολείου τους.
(β) Μη πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής.
(γ) Μη συμμετοχή των νεοπροαχθέντων Διευθυντών στο σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Υπουργείου.
(δ) Μη παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης μεντόρων και νοεισερχομένων από τους εκπαιδευτικούς που έχουν κληθεί να
συμμετάσχουν σ’ αυτό.
Τα πιο πάνω μέτρα εκφεύγουν της νομιμότητας, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαίδευση και παρακωλύουν την πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
5. Το Υπουργείο έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για διάλογο με την ΠΟΕΔ για επαναφορά της ομαλότητας. Σε τέσσερις διαδοχικές συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργού ή Γενικής Διευθύντριας (15 Σεπτεμβρίου, 18 και 19 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου) καθώς και σε αλλεπάλληλες κατ’ ιδίαν επικοινωνίες, σας έχουμε εξηγήσει τις θέσεις μας και σας έχουμε απευθύνει έκκληση να τερματίσετε τα μέτρα που παραβιάζουν τη νομιμότητα ώστε να αποφευχθεί αντιπαράθεση, που μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.
6. Το Υπουργείο δεν μπορεί να αναβάλει άλλο την ανάληψη των ευθυνών του, γι’ αυτό σας πληροφορούμε ότι θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για το περιεχόμενο αυτής της επιστολής και τις συνέπειες συνέχισης των μέτρων, μέσω εγκυκλίου.
(β) Έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να συμμορφωθούν με οδηγίες του Υπουργείου για εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από τα σχέδια υπηρεσίας τους (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης που διεξάγονται σε εργάσιμο χρόνο) και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων (π.χ. πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης γιορτής),
(γ) Αποκοπή μισθού από εκπαιδευτικούς που δεν εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα στις περιπτώσεις όπου η αποχή συνεπάγεται μη προσφορά εργασίας.
7. Καταληκτικά, σας διαβεβαιώνω για ακόμα μια φορά ότι το Υπουργείο στέκεται πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς, μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου και απευθύνω ξανά έκκληση προς την ΠΟΕΔ για επανεξέταση των θέσεων της με βάση τα πιο πάνω.
Ολυμπία Στυλιανού
Γενική Διευθύντρια