Προς όλα τα μέλη
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Οργάνωσης, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2012, αποφάσισε αναστολή των μέτρων που αυτό είχε εξαγγείλει στα πλαίσια της αντίδρασής του για τα άδικα οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς με αφορμή την προσπάθεια για στήριξη της Κυπριακής Οικονομίας, θεωρώντας ότι αυτά ολοκλήρωσαν, σ’ αυτό το στάδιο, τον κύκλο τους :

Α.  Άμεση αναστολή μέτρων :

• Μη συμμετοχή των συναδέλφων Διευθυντών των Σχολείων στις συνεδρίες και/ ή άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τους οικείους Συνδέσμους Γονέων

• Μη πραγματοποίηση από τους συναδέλφους οποιωνδήποτε εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

• Μη συμμετοχή των νεοπροαχθέντων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσής τους.

Β. Η Οργάνωση βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την αναστολή και του μέτρου για μη συμμετοχή των συναδέλφων στα σεμινάρια για την Επιμόρφωση. Σχετικά, αναμένεται, προηγουμένως, η ανάληψη, και επίσημα, δέσμευσης από πλευράς του Υπουργείου για τα ακόλουθα :

• Την παραχώρηση, από τη νέα σχολική χρονιά, «διήμερου εκπαιδευτικού», στο διδακτικό χρόνο των σχολείων, στα πλαίσια της σκοπούμενης θεσμοθέτησης της Επιμόρφωσης

• Τη συμμετοχή της ΠΟΕΔ στην ετοιμασία συνοπτικού Προγράμματος για την επιμόρφωση, κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

• Τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ σε οποιαδήποτε άλλη επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

• Την ταυτόχρονη διεξαγωγή διαλόγου, με προοπτική επίλυσής τους πριν από τον προσεχή Σεπτέμβρη, για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, όπως είναι :

– Η στήριξη των δίγλωσσων / αλλόγλωσσων μαθητών
– Η ενισχυτική διδασκαλία
– Η παραβατικότητα
– Η εμπέδωση
– Τα σχολικά εγχειρίδια
– Η μείωση της διδακτέας ύλης

Το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η αναστολή των μέτρων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη στην περίπτωση που θα ακολουθήσει οποιοδήποτε άλλο πακέτο οικονομικών μέτρων που θα επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς.