πηγή : www.stockwatch.com.cy

Επέκταση γονικής άδειας άνευ απολαβών 

Κατά πέντε βδομάδες αυξάνεται η γονική άδεια σύμφωνα με εναρμονιστικό νομοσχέδιο που εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Η γονική άδεια η οποία παραχωρείται άνευ απολαβών αυξάνεται από 13 σε 18 βδομάδες, ενώ για τους χήρους και στις χήρες στις 23 εβδομάδες. Οι γονείς θα πρέπει να εργάζονται στην επιχείρηση μέχρι 6 μήνες και αφορά όλες τις μορφές απασχόλησης.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης δύο εβδομάδων γονικής άδειας από τον ένα γονέα στον άλλο αφού μέχρι σήμερα αυτή η άδεια μπορούσε να μεταβιβαστεί από τον πατέρα στη μητέρα.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται το ωράριο εργασίας των γονέων για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Να σημειωθεί ότι η γονική άδεια παραχωρείται αφού προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεση του ο εργοδότης o οποίος δεν μπορεί να αρνηθεί να δώσει την άδεια.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, δήλωσε ότι σε περίπτωση που ένας εργοδότης αδικαιολόγητα και χωρίς τεκμηρίωση αρνηθεί να παραχωρήσει τη γονική άδεια, θα υποστεί κυρώσεις ύψους €7500.

Με τη συγκεκριμένη πρόνοια διαφωνούν κάθετα οι εργοδοτικές οργανώσεις.

Κατά την περίοδο που κάποιος εργαζόμενος θα βρίσκεται με γονική άδεια θα πιστώνονται οι εισφορές του γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για τους εργαζόμενους στους οποίους θα διασφαλίζει το συνεχές της απασχόλησης.

Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων τόνισαν την ανάγκη σε μεταγενέστερο στάδιο να εξεταστεί το ενδεχόμενο η γονική άδεια να παραχωρείται με πλήρεις ή μερικώς τις απολαβές των δικαιούχων.

Μέχρι σήμερα χρήση της γονικής άδειας έκανε ποσοστό 3%.

Σύμφωνα με το βουλευτή του ΑΚΕΛ σκοπός του νομοσχεδίου είναι η συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής ζωής καθώς και η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και ανδρών στην απασχόληση και στις οικογενειακές ευθύνες.