ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013
1. Διδασκαλικός Σύλλογος
2. Τήρηση Κανονισμών και οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής
3. Ενημέρωση των συναδέλφων – Οδηγίες της Οργάνωσης
4. Ο προγραμματισμός του δασκάλου
5. Προσέλευση συναδέλφων στο σχολικό χώρο
6. Εργασίες έξω από καθορισμένο χρόνο ή πρόγραμμα
7. Ωράριο / Αναπληρώσεις
8. Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία
9. Σύμβουλοι – Συντονιστές
10. Υπεύθυνος Τμήματος – Καθηκοντολόγιο
11. Ο θεσμός της «Εμπέδωσης» στα ΝΩΠ
12. Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου
13. Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων
14. Μετακινούμενοι δάσκαλοι
15. Άδειες Ασθένειας – Ιατροσυμβούλια
16. Ατυχήματα στο χώρο των σχολείων
17. Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου
18. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών
19. Σχολικές Γιορτές
20. Συνέδρια – Σεμινάρια
21. Διαγωνισμοί στα σχολεία – Μαθηματική Ολυμπιάδα
22. Έρανοι – Διάθεση οποιωνδήποτε αντικειμένων μέσω των σχολείων
23. Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία
24. Συστήματα Συναγερμού
25. Σχολεία με προβλήματα
26. Tαμείο Διευθυντή
27. Ταμείο Αποθνησκόντων δασκάλων
28. Τόκοι σχολικού ταμιευτηρίου
29. Εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ
30. Κάρτα Μέλους ΠΟΕΔ
31. Κάρτα Paso
32. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
33. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»
34. Μουσείο ΠΟΕΔ – Επισκέψεις στη Βάσα Κοιλανίου
35. Εκδόσεις ΠΟΕΔ
36. Ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.
37. Σύστημα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS
38. Σχολική ζωή και οικονομική κρίση