Μια πρώτη ανάγνωση των αντιπροτάσεων της κυβέρνησης προς την Τρόικα και εντοπισμός των κύριων μέτρων που επηρεάζουν τους άμεσα τους εκπαιδευτικους :

  • Δεν καταργείται ο 13ος μισθός ούτε μειώνεται.
  • Δεν καταργείται η ΑΤΑ
  • Δεν φορολογείται το ΕΦΑΠΑΞ
  • Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και κατεπέκταση του ΕΦΑΠΑΞ
  • Κλιμακωτή Μείωση μισθών 9% και 11% από τον Νοέμβριο του 2012
  • Αύξηση των εισφορών για τις συντάξεις από 3% σε 5% μέχρι το 2015
  • Αύξηση της εισφοράς για το ταμείον χηρών από 2% σε 3% το 2016
  • Παγιοποίηση μισθών και συνταξεων μέχρι το 2016

Διαβάστε τα μέτρα που μας επηρεάζουν άμεσα.