Πηγή : www.stockwatch.com.cy

Σε σταδιακή μείωση των απολαβών των υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων στο δημόσιο κατά περίπου 10% οδηγούν οι προτάσεις της κυβέρνησης.

Η δεύτερη ανάγνωση των προτάσεων της κυβέρνησης φέρνει στην επιφάνεια το πραγματικό μέγεθος της μισθολογικής αναπροσαρμογής που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τα επόμενα χρόνια.

Στους υπολογισμούς που παρουσιάζει σήμερα η StockWatch περιλαμβάνονται πέντε διαφορετικές μισθολογικές αναπροσαρμογές.

Η πρώτη είναι η κλιμακωτή μείωση των μισθών όσων λαμβάνουν πέραν των €1000. Η μείωση θα είναι 9% για ποσά μέχρι €3,500 και 11% για ποσά πέραν των €3,500. Με την αποκοπή αυτή ένας υπάλληλος των €1,500 θα χάσει €45 από το Νοέμβριο και ένας υπάλληλος των €3,500 θα έχει μείωση μισθού €225.

Από το 2013 θα αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή και η πρόνοια για εισφορά στο ταμείο κοινωνικής συνοχής. Αρχικά, οι δημόσιοι (και ιδιωτικοί) υπάλληλοι θα συνεισφέρουν 1% του μισθού τους και μέχρι το 2015 αυτό θα φθάσει το 3%. Η εισφορά υπαλλήλων που λαμβάνουν €1500 ξεκινά από €15 το μήνα και φθάνει τα €45 μέχρι το 2015. Υπάλληλοι με μισθό €3,500 θα ξεκινήσουν με εισφορά €35 και θα καταλήξουν με επιπρόσθετες αποκοπές €105.

Η τρίτη αναπροσαρμογή μισθού σχετίζεται με τη σταδιακή αύξηση της εισφοράς στις κρατικές συντάξεις, από 3% σε 5%. Με βάση την πρόταση η αύξηση της εισφοράς θα ξεκινήσει από το 2014. Το 2014 ο υπάλληλος των €1,500 θα συνεισφέρει €15 και το 2015 θα αυξηθεί η εισφορά του στα €30. Ο υπάλληλος των €3,500 θα συνεισφέρει στη σύνταξή του €35 από το 2014 και €70 από το 2015.

Το κυβερνητικό πακέτο προνοεί επίσης αύξηση της εισφοράς στο ταμείο χηρών και ορφανών από 2% σε 3%, και επομένως από το 2014 ένας υπάλληλος των €1500 θα συνεισφέρει άλλα €15 και ένας υπάλληλος που λαμβάνει σήμερα €3,500 θα συνεισφέρει €35.

Οι συνολικές αποκοπές μετριάζονται σημαντικά στην περίπτωση των υψηλόμισθών από τη θετική επίδραση του φόρου – από το ότι δηλαδή, μειώνεται το φορολογητέο εισόδημα.

Στην περίπτωση των χαμηλά αμειβομένων δεν υπάρχει τέτοια επίδραση ενώ στους υψηλόμισθους η φορολογική αναπροσαρμογή μειώνει το τελικό ύψος της αποκοπής κατά ένα τρίτο περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πέντε παραμέτρους η StockWatch υπολόγισε την ποσοστιαία μείωση μισθών για πέντε διαφορετικούς υπαλλήλους.

Όπως φαίνεται πιο κάτω, αν και υπάρχει αρχικά σημαντική διαφορά στην ποσοστιαία μείωση των μισθών, μέχρι το 2015, όλοι οι υπάλληλοι που λαμβάνουν πέραν των €1500 θα έχουν μισθολογική αναπροσαρμογή μεταξύ 9-10%.