Οι Υποψήφιοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας ΠΡΟΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΑ :