Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού SMART Notebook, κάντε κλικ εδώ