Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Κατανόηση και Παρέμβαση. Συνέδριο

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019,  18:00 – 19:30

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΟΕΔ

Λευκωσία

Δήλωση συμμετοχής!