Αρκετοί είναι οι συνάδελφοι που ερωτούν συνεχώς και επιδεικνύουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον για το θεσμό του Μέντορα νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, ο οποίος σύμφωνα με εξαγγελίες του Υπουργείου θα εφαρμοστεί με την νέα σχολική χρονιά στα σχολεία μας.
Εμείς μεταφέρουμε την τελευταία ενημέρωση όπως την πληροφορηθήκαμε ανεπίσημα από στελέχη του Υπουργείου Παιδείας :
  • Για τα κριτήρια επιλογής μεντόρων αναμένεται σχετικό Υπόμνημα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σίγουρα οι μέντορες θα προέρχονται από σχολεία στα οποία θα εργάζονται νεοδιόριστοι.
  • Μεντορικός χρόνος στα σχολεία : Σύμφωνα με την εξαγγελία 100 νεοδιόριστοι δάσκαλοι θα έχουν μείωση 1 διδακτικής περιόδου και 100 μέντορες μείωση χρόνου διδασκαλίας 2 διδακτικές περιόδους Εκτός από τους νέους διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Υ. , τον αριθμό 100, θα συμπληρώσουν και συμβασιούχοι με 1 χρόνο υπηρεσίας. Πιθανόν, οι νεοδιόριστοι να πιστώνονται με 26 ώρες διδασκαλίας στα σχολεία, αντί 29, έτσι ώστε να παραχωρείται και στο σχολείο ο διδακτικός χρόνος των μεντόρων.