Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5/01/2009 συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.Ε.Δ., των Προέδρων των Επαρχιακών Γραφείων Π.Ο.Ε.Δ. με τις Κλαδικές Ειδικής Εκπαίδευσης, στο δημοτικό σχολείο Ελένειο στη Λευκωσία. Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση από την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Ε.Δ. για όλες τις εξελίξεις στην Ειδική Εκπαίδευση:
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης : Το Υπουργείο Παιδείας παρέδωσε στην Π.Ο.Ε.Δ. το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών, το οποίο πρέπει μέσα σε 2 χρόνια από τον Ιούνιο του 2008 να παρακολουθήσουν οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί, βάση των νέων σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού. Το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης προνοεί 48 συναντήσεις (3 διδακτικές περιόδους κάθε συνάντηση) για όλες τις ομάδες Ειδικών Εκπαιδευτικών. Από τις 48 συναντήσεις, βάση της πρότασης του Υπουργείου, οι 27 είναι κοινές για όλες τις ειδικότητες(Ειδική Αγωγή,Πρακτικές Ειδικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και Υποστηρικτική Τεχνολογία). Οι υπόλοιπες 21 είναι διαφορετικές για κάθε ειδικότητα (διαφορετικό περιεχόμενο)
Η Π.Ο.Ε.Δ. αντιδρά έντονα για τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης. Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η Π.Ο.Ε.Δ. εισηγηθεί λιγότερες συναντήσεις των 3 διδακτικών περιόδων. Στις 13 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.Ε.Δ. για να συζητηθεί το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι Επαρχιακές Κλαδικές Επιτροπές Ειδικής Εκπαίδευσης της Π.Ο.Ε.Δ. θα ετοιμάσουν άμεσα υπόμνημα με παρατηρήσεις προς την Εκτελεστική Γραμματεία Π.Ο.Ε.Δ. όσο αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης για κάθε ειδικότητα.
Μονιμοποιήσεις : Η Εκτελεστική Γραμματεία Π.Ο.Ε.Δ. ενημέρωσε τις Κλαδικές Επιτροπές Ειδικής Εκπαίδευσης Π.Ο.Ε.Δ. ότι το Υπουργείο Παιδείας ευνοεί να προχωρήσει η διαδικασία μονιμοποιήσεων Ειδικών Εκπαιδευτικών. Οι 135 θέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης αναμένεται να δοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2009. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να προχωρήσουν οι μονιμοποιήσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Εκείνο που δε διευκρινίστηκε είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν οι θέσεις. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις 13 Ιανουαρίου στη συνάντηση Π.Ο.Ε.Δ. – Υπουργείου Παιδείας.
Τροποποιήσεις στα Σχέδια Υπηρεσίας : Παρατηρείται καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας όσο αφορά τις τροποποιήσεις στα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού. Η Π.Ο.Ε.Δ. έχει καταθέσει τις θέσεις της και περιμένει από το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένες τροποποιήσεις, εντός Ιανουαρίου. Για την επίσπευση των διαδικασιών η Π.Ο.Ε.Δ. απέστειλε επιστολή και στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής με την οποία ζητά από την Επιτροπή όπως ζητήσει επιτακτικά από Υπουργείο να προχωρήσει με τις τροποποιήσεις.
Αναμένονται περισσότερες εξελίξεις στη συνάντηση Υπουργείου Παιδείας με την Π.Ο.Ε.Δ. την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.