Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της εγκυκλίου επιστολής μας, με ημερομηνία 28 Απριλίου, 2009, για το ίδιο θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ που συνήλθε στις 30 Απριλίου, 2009, αφού ενημερώθηκε για το γεγονός ότι η απάντηση με τις τελικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο αίτημα της Οργάνωσης για παραχώρηση συντονιστικού χρόνου στα σχολεία, για διεκπεραίωση των πολλών ζητημάτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, εξακολουθεί να καθυστερεί, αποφάσισε, σχετικά, τα ακόλουθα:
1. Να ενεργοποιήσει, άμεσα, προηγούμενη απόφασή του, την οποία και είχε από την αρχή θέσει υπόψη της Επίσημης Πλευράς, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που το Υπουργείο δε θα ανταποκρινόταν θετικά στο σχετικό αίτημα, μέσα σε τακτό χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 20 Μαρτίου, 2009, για το οποίο και δόθηκε, στη συνέχεια, παράταση μέχρι σήμερα, η Οργάνωση θα καλούσε τα μέλη της να κλείσουν τους Η.Υ. στα σχολεία.
2. Στα πλαίσια της απόφασής του αυτής, το Συμβούλιο δίνει σαφή οδηγία ότι, μέχρι νεότερης ειδοποίησής του, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει, από σήμερα, να παύσουν να αξιοποιούνται εκπαιδευτικά, τόσο στις τάξεις όσο και στα εργαστήρια των σχολείων. Εξάλλου, οι προηγούμενες οδηγίες της Οργάνωσης, για άρνηση παραλαβής οποιουδήποτε νέου λογισμικού από τα σχολεία, παραμένουν σε ισχύ.
3. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε, περαιτέρω, τη Γραμματεία να συγκαλέσει, το ταχύτερο δυνατό, Διάσκεψη Τύπου και να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τα προβλήματα που δημιουργούνται, σχετικά, καθώς και για τις δαπάνες που έγιναν για το θέμα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των άλλων τεχνολογιών των σχολείων χωρίς να ρυθμίζεται, ταυτόχρονα, το ζήτημα του συντονισμού τους. Ταυτόχρονα, να προβάλει την αδυναμία του Υπουργείου να πάρει πρακτικά μέτρα προώθησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέσα από ενέργειες που έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή πρακτική των σχολείων μας.
4. Παραπέρα κλιμάκωση των μέτρων αντίδρασης της Οργάνωσης, σε περίπτωση που η στάση της Επίσημης Πλευράς θα συνεχίσει να είναι η ίδια, θα αποφασιστεί από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσης, που συνέρχεται στις 26 Μαϊου, 2009.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους να τηρήσουν σχολαστικά τις σχετικές αποφάσεις της Οργάνωσης, σε μια προσπάθεια να πεισθεί το Υπουργείο ότι θα πρέπει, πια, να επιλύσει το σοβαρό αυτό ζήτημα.
Ανακόνωση ΠΟΕΔ