5 Ιουνίου 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναφορικά με δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στον ημερήσιο τύπο, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2009, για θέματα ειδικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προς αποκατάσταση της ορθής εικόνας, επιθυμεί να δηλώσει τα ακόλουθα:
1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με την πλήρη συναίνεση όλων των εκπαιδευτικών εταίρων και των κοινοβουλευτικών κομμάτων προχώρησε στη δημιουργία σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση του Ειδικού Εκπαιδευτικού, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουνίου 2008. Με τα σχέδια υπηρεσίας δόθηκε αίσιο τέλος στην αγωνία δεκάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονταν για σειρά ετών στην ειδική εκπαίδευση και κινδύνευαν να βρεθούν στο δρόμο.
2. Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προωθεί, κατά φάσεις, τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταφορά οργανικών θέσεων και τη δημιουργία νέας δομής και ξεχωριστής πυραμίδας για την ανέλιξη των Ειδικών Εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης αριθμός θέσεων Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης θα μεταφερθούν στη νέα δομή και θα πληρωθούν από Ειδικούς Εκπαιδευτικούς, ενώ έχουν εξασφαλιστεί και 140 νέες οργανικές θέσεις.
3. Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων σχεδίων υπηρεσίας ένας μεγάλος αριθμός ειδικών εκπαιδευτικών θα κληθούν προσωπικά, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, για να παρακολουθήσουν από το Σεπτέμβριο του 2009 ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο έχει οργανωθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
4. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει, ήδη, προχωρήσει στην ετοιμασία των προσχεδίων σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Βοηθού Διευθυντή και Διευθυντή στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης καθώς και σε εισηγήσεις για πιθανές τροποποιήσεις του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού. Πολύ σύντομα θα κληθεί η αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσ ίας (ΜΕΠΕΥ) για να μελετήσει τα πιο πάνω σχέδια υπηρεσίας.
5. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε καμμιά περίπτωση δεν καθυστέρησε ή ολιγώρησε στην προώθηση των θεμάτων στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. Η οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης και η ετοιμασία νέων προσχεδίων σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων ανέλιξης ή τροποποιήσεων στο σχέδιο υπηρεσίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού απαιτούν χρόνο και διαβουλεύσεις και βρίσκονται τόσο εντός των χρονοδιαγραμμάτων που όρισε το σχέδιο υπηρεσίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού, το οποίο ψήφισε η Βουλή, για την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης όσο και στο χρονοδιάγραμμα που όρισε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη μεταφορά των θέσεων και τη δημιουργία της νέας δομής στην ειδική εκπαίδευση