ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πατήστε πιο πάνω ώστε να ανοίξει σε πλήρη ανάλυση από το Υπουργείο Οικονομικών:Υπολογισμός ετήσιας σύνταξης και εφάπαξ ανά κλίμακα και βαθμίδα για Δημοσίους Υπαλλήλους με πλήρη υπηρεσία (400 μηνών και άνω)